Eerste communie 2019


Aanmelding Eerste Heilige Communie 2018/2019 communie
Project “Blijf dit doen om mij te gedenken” 

De Eerste Heilige Communie vindt komend schooljaar plaats op zondag 12 mei 2019.

Hieraan kunnen alle kinderen van groep 4 en hoger deelnemen.   

De titel van dit project Blijf dit doen’ is niet toevallig, 
het verwijst naar de onvergetelijke woorden van Jezus, uitgesproken bij deze laatste maaltijd. 
Tijdens het sacrament van de eucharistie geven we gehoor aan deze opdracht van Jezus en vieren we 
dat Jezus in ons leven aanwezig is.

De bijeenkomsten zijn erop gericht de kinderen vertrouwd te maken met ons geloof en 
met wat er in de kerk gebeurt. Het brengt de kinderen in contact met sleutelverhalen uit 
de bijbel die over de nabijheid van God en Jezus in het bijzonder gaan.

Communieproject ‘Blijf dit doen’, wordt inmiddels al enkele jaren in de parochie gebruikt. 
De verhalen en werkvormen nemen de kinderen mee in de volgende thema's:

1. De Doop: De Doop van de communicant en de doop van Jezus.
2. De Naam : De kinderen leren God kennen als ‘Ik zal er zijn’
3. Manna: Vertrouwen op God die er altijd voor ons is
4. Huis van God : thuis zijn in het huis van Jezus’ Vader
5. Heel: Geloven in genezing en vergeving
6. Vijf broden en twee vissen: Het wonder van luisteren en delen
7. Blijf dit doen: Hoe we in de eucharistie leren Jezus’ opdracht na te volgen

Het communietraject gaat van start met een informatie- en ouderavond op donderdagavond 15 november 2018 om 19:30 uur in de pastorie van de Engelbewaarders, Adelaarstraat 15A te Badhoevedorp. Op die avond maken we kennis met elkaar en bespreken we de betekenis van het Sacrament van de Eerste Communie. 

Aanmelding voor het Eerste Communie gaarne vóór 13 november dmv. het aan-meldingsformulier, die u kunt verkrijgen bij het parochiesecretariaat: email: secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl
U kunt dit formulier ingevuld sturen naar Parochiesecretariaat HH. Engelbewaarders, Adelaarstraat 15A, t.a.v. mevrouw L. van der Horst.

Indien uw kind nog niet gedoopt is, kunt u dit op het formulier aangeven. 
De kinderen kunnen in de voorbereidingsperiode gedoopt worden. 

Stuurgroep Eerste Communie parochie HH. Engelbewaarders:
Pastor L. Seeboldt en Luus van der Horst (catechetisch medewerkster)