Op pelgrimstocht naar Assisi

In de meivakantie van 2018 is het bisdom voornemens om samen met de reisorganisatie VNB een bisdom- bedevaart naar Assisi te organiseren.

Bij deze willen wij u van harte uitnodigen om met ons mee te gaan!

Met elkaar op reis gaan, en zeker op pelgrimage, Is meestal een verrijkende ervaring. Je stapt uit je eigen leefwereld en je gaat samen op reis. Wij hopen dan ook dat deze bedevaart een positieve bijdrage zal leveren aan de vormen van levende en betrokken kerkgemeenschappen in ons bisdom extra zal versterken. Er zal dan ook geprobeerd worden om mensen uit dezelfde regio zoveel mogelijk bij elkaar in een groep en de accommodaties onder te brengen. Bovendien hopen we dat elke pelgrim persoonlijk gesterkt zal worden in zijn of haar geloof. Ook mensen die niet directe kerkelijk betrokken zijn, willen we van harte uitnodigen om met ons mee te gaan!

Wat gaan we doen in Assisi?

We bezoeken de plekken die in het leven van Sint Franciscus een grote rol hebben gespeeld. Denk aan de Basilica di San Francesco, de San Rufino en de kapel Portiuncula, nu opgenomen in de Santa Maria degli Angeli. Daarbij is er ook gelegenheid om de prachtige natuur in de omgeving van Assisi te ontdekken. Er zullen gezamenlijke (eucharistie) vieringen zijn met het hele gezelschap. Voor jongeren, tieners en kinderen wordt er een speciaal programma aangeboden. We hopen dat we met velen uit ons bisdom aan deze bedevaart zullen deelnemen!

De busreis is van 28 april tot en met 6 mei 2018

De vliegreis is van 30 april tot en met 5 mei 2018.

Met vriendelijke groet Bisschop mgr. J.Punt en Hulpbisschop Mgr. J. Hendriks